image

İnsanların en önemli ihtiyaçlarından biri kendilerini güvende hissetmeleridir. Bu güvenlik ihtiyacı vazgeçilmez bir unsur olarak insan hayatının bir parçası olmuştur. Tehdit, tehlike ya da suçların caydırıcılık sayesinde ortaya çıkmadan önlenmesi ya da ortaya çıktığında müdahale edilerek etkisiz kılınması özel güvenlik faaliyetlerinin en temel hedeflerindendir. Kamu güvenliğini tamamlayıcı özelliği bulunan özel güvenlik faaliyetlerine özellikle insan sirkülasyonunun fazla olduğu yerlerde daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Önleyici, koruyucu ve düzenleyici özel güvenlik faaliyetleriyle toplumsal yaşamın daha güvenli ve huzurlu olması sağlanmaktadır. Elektronik güvenlik sistemlerinin entegrasyonu özel güvenlik hizmetlerine yeni bir boyut kazandırmıştır. Dolayısıyla yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak özel güvenlik perspektifinde yeni güvenlik stratejileri belirlenmekte ve profesyonel olarak uygulanmaktadır.