image

Özel güvenlik faaliyetleri; önleyici, koruyucu ve düzenleyici özellikleri sayesinde daha güvenli ve daha huzurlu bir toplumsal yaşamın sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kimi zaman tehdit ya da suç daha ortaya çıkmadan caydırıcılık unsuruyla ortadan kaldırılırken kimi zaman da işlenen suç ya da güvenlik tehdidine anında müdahale edilerek zararlardan koruma sağlanmaktadır. Bununla birlikte özel güvenlik hizmetinin yerine ve niteliğine göre yapılan düzenleme, kontrol ve uygulamalarla kargaşa, düzensizlik, belirsizlik gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır.

Ekonomiye yön veren sanayi tesisleri ve iş merkezlerinde mal ve can güvenliğinin sağlanması, konut ve site güvenliğinin sağlanarak daha huzurlu, güvenli ve mutlu bir yaşama katkıda bulunulması, geleceğimiz olan çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda eğitim almalarının sağlanması, alışverişin yanında birçok sosyal aktivitelerle ön plana çıkan alışveriş merkezlerinde huzur ve güvenliğin sağlanması, konser açılış ve fuar gibi geçici etkinliklerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, sağlık hizmetlerinin daha güvenli bir ortamda verilmesi ve ortaya çıkabilecek olumsuzlukların engellenmesinde özel güvenliğin ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir.  Dolayısıyla artan nüfus, göç, suç oranları, tehdit potansiyelleri ve teknolojik gelişme gibi faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde, kamu güvenliğini tamamlayıcı özelliği bulunan özel güvenlik hizmetlerinin her geçen gün önem kazandığı görülmektedir.