image

Özel güvelik görevlilerinde aranan şartlardan biri özel güvenlik temel eğitiminin başarıyla tamamlanmasıdır. Dolayısıyla özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen kişilerin uygun şartları taşıması halinde özel güvenlik temel eğitimi almaları ve yapılan sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Özel güvenlik eğitimi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 5. Bölümünde yer alan hükümlere göre gerçekleştirilmektedir.

Özel güvenlik eğitimi, temel eğitim ve yenileme eğitiminden oluşmaktadır. Temel eğitimini alan adayın yapılacak olan sınavlarda başarılı olması gerekmektedir. Bunun yanında bu aşamaları geçen ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan kişiler 5 yıl sonunda yenileme eğitimi almak ve yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak zorundadır.

5188 sayılı kanunun 14. Maddesine göre özel güvenlik temel eğitimi, teorik ve pratik eğitim, silah eğitiminden oluşmak üzere 120 ders saatinden, yenileme eğitimi de 60 ders saatinden az olamaz.